Светът се простира чак до върховете на пръстите!

Във връзка с изпълнение на годишния план на РЦПППО – Бургас, в който са залегнали открити занятия, с цел споделяне на опит, добри педагогически практики и показване на значимата роля от допълнителната подкрепа за ДУСОП, осъществявана от специалните педагози на РЦ – Бургас, на 19.04.2019 год., се проведе индивидуално открито занятие по слухово-речева рехабилитация с ученика Георги Скордев, с диагноза: сляпоглухота от четвърти клас в ОУ ”П. Р. Славейков” – Бургас.
Сурдопедагогът – Таня Бръсничева, специален педагог към РЦПППО – Бургас, проведе занятието в кабинет за речева рехабилитация, помещаващсе в СУ „Иван Вазов“ – Бургас. Присъстваха: г-жа Албена Димитрова – зам. директор на РЦПППО – Бургас, специални педагози от РЦПППО – Бургас, г-жа Силвия Аврамова – директор на ОУ ”П. Р. Славейкаов” – Бургас.
Заниманията с едно такова дете изискват относително постоянна организация на околната среда. Кабинетът за слухово-речева рехабилитация е подреден според това изискване: просторно място, многоцветен голям килим, едро-габаритни предмети върху тъмен шал, отделно, само в обсега на речевия рехабилитатор се подредени тарамбукта, детски йоники, маракаси, цветно въже, релефни табла.
Организацията включва удобен широк фотьойл, който използваме само за началния ритуал – «Пиене на чай». »Пиенето на чай» е ценно време, защото се удовлетворява базова потребност на детето, то се успокоява, подават се отново и отново познатите вече тактилни знаци за «чай, сладко, топло, край, свърши, още».
Целите на урока са: Провокации за изразяване на детето със сляпоглухота, изучаване на околния свят, начално формиране на елементи на двата езика, на жестов и реч. За постигане на целите се провеждат различни дейности като: Усвояване на специфични маршрути с означения, които имат смисъл за детето и са част от неговото ежедневие, стимулиране на движение чрез хаптична комуникация или други знаци, провокации с различни предмети, музикални или предмети с по-големи багарити и различна повърхност, релефни табла. Методите са: Хаптична комуникация – описателна система за заобикалящата среда, изписва се на гърба или надлакетната част, тактилни методи – знакови езици, стимулиране на игрови дейности, наблюдение и анализ. С детето се комуникира според неговите условия, кратки сесии, понякога с по-дълги паузи за да се даде възможност да възприеме информацията и да се получи импулс на реакция.