Специален педагог от РЦ-Бургас въведе по интригуващ начин дете със СОП в света на математиката

Специален педагог от Регионален център – Бургас проведе открито занятие за дете със специални образователни потребности на 10.04.2019 г. в ДГ „Ален мак“ кв. Сарафово град Бургас. Мероприятието е част от Годишния план за развитие на институцията. Г-жа Анжела Колева – ресурсен учител, представи педагогическа ситуация с дете от подготвителна група на детската градина на тема: „Число и цифра 8”. На открития урок присъстваха, директорът на РЦПППО гр. Бургас – г-жа Антоанета Стоянова, заместник директорът на институцията – г-жа Албена Димитрова, директорът на ДГ „Ален мак“ – г-жа Росица Топалова и специални педагози от РЦПППО гр. Бургас. Урокът беше във вид на презентация, в която детето показа знанията си за изучените числа, умението си да брои в прав и обратен ред, да сравнява, да прибавя и отнема от количество. Бъдещият първолак съсредоточено изписваше цифри, решаваше задачи, отговаряше на задаваните въпроси, като умело боравеше с интерактивната техника в кабинета. След което, по време на конферирането специалистите акцентираха върху методическата цялост на занятието, както и на използваните дидактически средства и прийоми. Педагозите имаха възможността да споделят добри практики от дейността си при подкрепа на децата със СОП. Скъпи гости бяха и родителите на детето, които изказаха благодарност и задоволство от добрата екипна работа, осъществявана между Регионален център и детската градина. Благодарности и пожелания за по-нататъшно градивно сътрудничество между двете институции изказа и г-жа Росица Топалова – директор на ДГ „Ален мак“. За пореден път резултатите от работата на ЕПЛР доказаха, че взаимното подпомагане и единодействие на всички звена в системата на приобщаването са залог за успех.