Специален педагог от РЦ-Бургас и преподавател от СУ „Добри Чинтулов“ проведоха съвместно иновативен урок по математика

Наближаващата пролетна ваканция провокира г-жа Владка Димитрова – главен ресурсен учител и специален педагог към Регионален център гр. Бургас, и г-жа Пенка Стоилова, учител по математика в СУ ”Добри Чинтулов” гр. Бургас да проведат съвместно иновативен урок в пети клас на тема: ”Приложение на процентите в живота ни”, където учениците да реализират знанията си в реалността, чисто практически.
В класа се обучава и ученичка със специални образователни потребности, която се включи активно в часа.
Гости на урока бяха г-жа Галина Казакова – директор на СУ ”Добри Чинтулов”, г-жа Д. Папаринова – зам.-директор и г-жа Д. Петрова – учител по БЕЛ. Целта на урока е да се затвърдят знанията на учениците за процентите и на практика да приложат своята креативност, за да открият важността на тази тема за живота ни; да развият умения за работа в екип и по-доброто приобщаване на ученик със СОП в класа; да открият чрез математиката, възможност да представят пред съучениците си своите таланти и да получат информация за различни професии и места, които можем да посетим. Класът беше разделен предварително на екипи и всеки от тях имаше определена задача, свързана с даване на оферта за организиране и провеждане на екскурзия, която да е свързана с българските традиции. Всеки екип подготви оферта, която включваше реалната цена и отстъпката в проценти, за да може да привлече повече желаещи да пътуват. Така учениците на практика се убедиха, че нашият живот не е възможен без математика и процентите са важни, за да можем по-добре да управляваме финансите и живота си.
Гостите, г-жа Димитрова и г-жа Стоилова, бяха затруднени при избора на оферта, тъй като всички се бяха постарали много и предварително си бяха направили постери, на които всеки можеше да си направи преценка дали отстъпката в проценти, която се предлага е добра. Особен интерес предизвика желанието на г-жа Димитрова и г-жа Стоилова да се възползват от офертата за фотография с народна носия с процентна отстъпка. Оказа се, че екипът е с много добър търговски нюх и предложи атрактивна оферта.
Урокът завърши с народна песен, която всички запяха и си пожелаха приятна пролетна ваканция и хубаво време!