Специален педагог от РЦПППО гр. Бургас представи добри практики на информационен семинар в гр. Сливен

На 27 февруари 2019 г., в гр. Сливен, се проведе информационен семинар на тема „Приобщаващо обучение на деца и ученици с нарушено зрение“. Семинарът се организира от Регионален център за подкрепа на процеса на приобщаващото образование – област Сливен. Гости на семинара бяха проф. д.п.н Владимир Радулов, д-р Емануела Стоилова – главен експерт от дирекция „Приобщаващо образование“ в МОН, Димитринка Петкова – заместник – областен управител на област Сливен, Марияна Димова – представител на община Сливен, Илонка Толева – старши експерт по приобщаващото образование в РУО – Сливен. На семинара присъстваха учители, ресурсни учители, психолози, директори на детски градини и училища, повечето от които работят с деца и ученици с нарушено зрение, родители.
Добри практики в работата с децата и учениците със СОП сподели и г-жа Татяна Янакиева – педагогог на зрително затруднени към РЦПППО – гр. Бургас. Тя представи приобщаването и личностното развитие на децата и учениците с нарушено зрение на допълнителна покрепа към Регионален център гр. Бургас.
Професор д.п.н Владимир Радулов, който е виден учен, музикант и общественик, създател на съвременната зрителна рехабилитация за деца и хора с нарушено зрение представи пред аудиторията важността на партньорството между учителите, педагогическите специалисти и родителите, което оказва огромно влияние за личностното изграждане на всяко дете с нарушено зрение, както и добри практики от други държави.
Д-р Емануела Стоилова сподели за възможностите на училищата и детските градини да развиват потенциала на всяко едно дете, използвайки не само ресурсите на институцията, а и всички други държавни, общински структури и неправителствени организации. Тя представи добри практики в оценяването на индивидуалните възможности на децата и учениците с нарушено зрение.
На 28 февруари 2019 г., като своеобразно продължение на информационния семинар, се проведе открит урок с ученичка от ПХГ „Дамян Дамянов“, гр. Сливен. Различни средства при обучение на слабовиждащи деца представи Павлина Иванова – старши учител на деца с нарушено зрение в РЦПППО – обл. Сливен. На открития урок присъстваха проф. д.п.н Владимир Радулов, главен експерт д-р Емануела Стоилова, Илонка Толева – старши ескперт в РУО, Жельо Радев – директор на ПГХ „Дамян Дамянов“, Юлия Стефанова – директор на РЦПППО – Обл. Сливен, специалисти от РЦПППО – Сливен и РЦПППО – Бургас.