Кутии на доброто

 

Ученици със СОП от групата на ресурсният учител Милка Ватева и психологът Мария Георгиева-специални педагози към Регионален център-Бургас, изработиха „Кутии на доброто”. Децата са от ОУ „Христо Ботев“,кв. Долно Езерово. Посланието, което специалистите отправиха е, малчуганите да бъдат добри, всеки ден да пишат и споделят в тях, своите дела. Учениците от ресурсната група изработиха кутиите с ентусиазъм и вдъхновение. Те бяха подарени във всеки клас от начален етап, а за прогимназиален, бе поставена във фоайето на училището.