Занятие по сензорна терапия в РЦ-Бургас показа работа върху сетивата на дете със специални потребности

В края на миналата седмица в Регионален център гр. Бургас се проведе занятие по сензорна терапия на тема „Развитие на сетивността и тактилната чувствителност“. Сензорният терапевт Станислава Кодева демонстрира с дете със специални образователни потребности различни техники и подходи за работа в няколко направления: груба моторика и координация, фина моторика, тактилна чувствителност, координация и положение на тялото, слухова преработка, поведение и емоционалност.


В хода на занятието детето показа своите умения по подреждане на цветни карти, така че да се получат логически свързани думи, разпознаване и назоваване на животни, рисуване върху бял картон с различни констистенции – пяна и цветни бои, рисуване с пръсти. Работата на терапевта беше свързана и върху разпознаване частите тялото и координацията му в пространството, слухова преработка при слушане на музика. Терапевтът наблегна и върху коригиране емоциите на детето и задържането на очния контакт.


На занятието присъства и майката на детето, която изрази удовлетворение от приложените техники на работата на терапевта с момиченцето й.


Сензорната терапия с деца със специални образователни потребности е необходима за развитието на сетивността, концентрацията, самоорганизацията, самооценка и самоконтрола на малчуганите в дооучилищна възраст.