Отлагане от задължително обучение от първи клас за учебна 2020/2021 година

Процедура за отлагане от задължително обучение в първи клас по време на извънредното положение в страната

Заявление за отлагане от задължително обучение в първи клас за една учебна година

Декларация за съгласие за съхранение и обработка на лични данни

Въпросник за отлагане от 1 клас

 

Насочване на ученици завършващи VII клас  с удостоверение

Процедура за насочване на ученици със специални образователни потребности след VII клас по време на извънредното положение в страната

Заявление за насочване на ученик със специални образователни потребности след VII клас

Декларация за съгласие за съхранение и обработка на лични данни

Декларация за информираност