Политика за поверителност

Заявление за искане

Информация и данни за контакт с Администратора:
Наименование: Регионален център за подкрепа на процеса на приобщаващото
образование
ЕИК/Булстат: 147078149
Адрес: гр. Бургас, ж.к. „Изгрев“, АЕГ „Гео Милев“
Телефон: 056 825 239
Интернет страница: www.rcpppo-burgas.com

Данни за контакт с Длъжностното лице по защита на данните:
Асоциация на длъжностните лица по защита на данните
Име: Живко Павлов
Ел. поща: office@adpo.bg
Тел: 02/492 0 112
Интернет страница: www.adpo.bg

Данни за контакт с Комисия за защита на личните данни:
Адрес: София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2
Електронна поща: kzld@cpdp.bg
Интернет страница: www.cpdp.bg