ЗДОИ

Вътрешни правила за достъп до Обществена Информация – РЦПППО Бургас


ДИ

На посочения имейл адрес и седалище на институцията може да подадете сигнал за нарушение по смисъла на Закона за защита на лицата, подаващи сигнали или публично оповестяващи информация за нарушения. Сигнал може да подадете и до КЗЛД. Препоръчително е използването на утвърдената бланка за сигнали, която ще получите своевременно от наш служител или може да изтеглите от тук: https://www.cpdp.bg/?p=rubric&aid=69. При нужда от съдействие или при желание да подадете устен сигнал, може да използвате следния телефонен номер: +359 56825239