Доклад на тема „Същност на обучението“ – МО гр. Средец

Може да бъде изображение с 4 души и брадаСпециалните педагози от МО – Средец проведоха поредното си заседание в електронна среда. Във връзка с вътрешноквалификационна дейност Станимир Желев запозна колегите с доклад на тема „Същност на обучението“, в който припомни, че обучението е твърде сложен процес, защото има много страни и аспекти, които обособяват предмета на различни науки и изискват сътрудничеството им.